Nieuws

People – Planet – Profit

aanplant groen brasil teakHet vermogen om de juiste balans te vinden.

In het bereiken van de people-planet-profit-harmonie staat de mens als beïnvloeder en hoeder centraal. Natuurlijk: iedereen wil een leefbare wereld achterlaten. Nog te weinig mensen combineren ‘echt groen’ met geld. Wij hebben belegd in groen vermogen, om écht bij te dragen aan een groenere wereld om ons heen. In Brazilië (Mato Grosso) nabij de Pantanal groeien van ons een ruim aantal teakbomen. Want waarom zou je niet mogen verdienen aan het milieu, zolang het milieu ook maar aan ons verdient!

Onze natuurlijke leefomgeving verdient dat per slot van rekening. Terwijl sommige investeringsvormen nogal eens uit balans zijn geraakt groeiden onze bomen in de afgelopen jaren onverstoorbaar door.

Een groener milieu begint bij jezelf.  Met bomen, maar ook met een groendak!

Aanplant van bomen is niet slecht voor het milieu: de aanplant van bossen is nog steeds een zinvolle manier om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

dunning 95-96Dat schrijven het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) het Instituut voor Maritiem en Atmosferisch Onderzoek (IMAU) van de Universiteit Utrecht in een gezamenlijk persbericht.
Het wetenschappelijke tijdschrift Nature publiceerde een studie waaruit blijkt dat planten het broeikasgas methaan produceren. De bijdrage hiervan aan het broeikaseffect lijkt echter veel kleiner dan de CO2-opname door de jaarlijkse aangroei.

Na de publicatie van het artikel in Nature is in enkele media geconcludeerd dat de emissies van methaan door planten en bomen mede verantwoordelijk zijn voor klimaatverandering. De onderzoekers van MNP/IMAU plaatsen diverse kanttekeningen bij deze conclusie en wijzen er onder meer op dat de uitstoot van methaan door vegetatie een natuurlijke bron is, die er al was voordat de mens de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer begon te beïnvloeden. Bovendien is de in Nature gepubliceerde methaanproductie door planten van circa 150 megaton per jaar een zeer ruwe schatting. Waarschijnlijk is de bijdrage in werkelijkheid kleiner.

Verder concluderen MNP en IMAU dat met een mogelijk lagere effectiviteit van maximaal 10 procent de aanplant van bossen nog steeds een zinvolle manier blijft om de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Gepubliceerd op 12 september 2009 in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *