Onderhoud

Groendak doet onderhoud met eigen vakmensen.

Onderhoudswerkzaamheden bestaan o.a. uit:

  • Verwijder ongewenste beplanting  en scheuten van bomen (bijv. eikels) en onkruid dat tussen het sedum kan groeien.
  • Maak de randafwerking schoon van planten. Sedum enkel langs de randen bijwerken als de sedum te ver doorgroeit. Wanneer er grind langs de randen ligt volstaat veelal het ‘doorrollen’ van het grind.
  • Het goed om een of twee keer per jaar de afvoeren te controleren en schoon te houden, zorg dat water zich niet kan ophopen.
  • Controleer minimaal 1 keer per jaar de goede werking van de hemelwaterafvoeren, zorg dat er geen substraatkorrels in komen en de beplanting er niet tegen aangroeit.
  • Vul waar nodig daktuinsubstraat aan op naden en aansluitingen.
  • Water geven is aan te bevelen in droge perioden.
  • Indien u sedum wilt voeden, gebruik dan Groendakvoer (zie Groendakwebshop).

De opbouw van de lagen en de dikte van de substraatlaag bepaalt hoeveel er bemest en water gegeven moet worden. De substraatlaag is een arme voedingsbodem van korrels, geschikt voor sedum/plantjes en minder voor onkruid. Een substraat laag van vier centimeter en meer is onderhoudsarm. Is de substraat laag dun dan kan enkele keren per jaar extra bijvoeren nodig zijn (groendakvoer is bij groendak verkrijgbaar). Wanneer de beplanting wat terugloopt is bijvoeren aan te bevelen. Water geven zal enkel nodig zijn tijdens  droge perioden, hoewel plantjes best van water houden op zijn tijd. Een groendak  is onderhoudsvriendelijk als het groen bodembedekkend is.

 

Goed onderhoud zorgt voor een mooi groendak met een lange levensduur!

Lees dit artikel uit Dak&Gevel Groen: onderhoud-op-sedumdaken zin of onzin?

pdf Button

Onderhoud zelf doen? Bestel materialen bij groendakwebshop.nl

Groendakvoer: voeding (meststoffen) voor het groene dak. 

Sedum - kopie-140x140

Indien u het groendak wilt voeden dan kan dat met Groendakvoer. Deze voeding is verkrijgbaar bij Groendak. Groendakvoer is een verzorgende voeding voor dakbegroening. Het speciale omhulsel van de meststof reguleert het vrijkomen van de meststoffen aan de hand van het vochtgehalte en de warmte op het groendak. Hierdoor is er geen sprake van directe uitspoeling van voedingsstoffen. Groendakvoer is langwerkend en kan ieder seizoen worden toegediend. De samenstelling van de voedingstoffen is afgestemd op sedum, grassen en kruiden. Uit onderzoek is gebleken dat gevoede groendaken een betere dekkingsgraad hebben met begroeiing waardoor er minder kans is op erosie, onkruid en uitval. Bloei wordt bevorderd. Groendak adviseert dan ook om dakbegroening minimaal jaarlijks te voeden met Groendakvoer om zo een optimale conditie te houden. Een standaard in de handel te verkrijgen meststof op een groendak is niet gewenst (zeker geen koemest). Groendakvoer is exclusief verkrijgbaar bij Groendak en afgestemd op het groene dak.

De opbouw van de lagen en de dikte van de substraatlaag (voedingsbodem) bepaalt hoeveel er bemest en water gegeven moet worden. Is de substraat laag bijvoorbeeld dunner dan kan enkele keren per jaar bijvoeren nodig zijn. Wanneer de beplanting wat terugloopt is bijvoeren aan te bevelen.

Om te zorgen voor een goed eindresultaat met voldoende biodiversiteit en een lange levensduur, zal er aan de randvoorwaarden voor een goede beworteling, goede waterhuishouding en een juiste voedings- en bodembalans gezorgd moeten worden. Hiervoor is de keuze van het substraat en de toevoegingen (voedingsstoffen en micro-organismen) van belang.

De levensduur van een groendak wordt niet alleen bepaald door de voeding, maar ook door het onderhoud ervan. Als voeding heeft Groendak twee basisproducten. Groendakvoer Sedum  4-3-13 + 3 MgO voor alle sedumdaken, met een juiste balans voor groei, bloei, kleur én mos-terugdringing. Groendakvoer Biobasis is organische voeding NPK 7-7-8 +2 MgO met micro organismen, voor alle daktuinen met heesters, bomen en vaste planten; vooral ook zuurminnende planten.

Verticale wanden en steile daken krijgen vloeibare voeding. De soort voeding is sterk afhankelijk van de plantenkeuze en van het watergeefsysteem. Om die reden heeft Groendak een volledig organische voeding en een combinatie voeding ontwikkeld. Groendakvoer Organic 4-4-5 + ijzer en bacteriën is de vloeibare organische voeding voor daktuinen in het algemeen met sporenelementen en ijzer. Groendakvoer Speed 10-6-9 + zeewier en humus is de vloeibare organische/ minerale combinatie voeding voor begroeningen welke water krijgen vanuit druppelsystemen. Stelselmatig water geven op steile daken is aan te bevelen, eventueel met een besproeiingssysteem.

Zie www.groendakwebshop.nl