Opbouw van een Groendak

Opbouw groendak lagen

Het groendak kent verschillende dikten in de voedingsbodem of substraatlaag, deze dikten zijn dan nodig voor de verschillende beplantingen. Ieder beplantingsvorm heeft zijn eigen benodigde substraatlaag, meer hierover vind u ook in de nationale richtlijn begroeide daken van de Vereniging Bouwwerk Begroeners (VBB).

 

Op het groendak kunt u verschillende lagen terugvinden:

  • de waterkerende laag (dakbedekking) zorgt ervoor dat het dak waterdicht is.
  • de wortelkerende laag vermijdt dat wortels kunnen doorgroeien en beschadigingen kunnen aanbrengen.
  • de beschermlaag beschermt de ondergelegen lagen tegen bijvoorbeeld scherpe delen, gaat afglijden van lagen tegen, houdt vocht vast.
  • de drainagelaag voert overtollig water af en vormt eventueel waterreservoirs voor waterbuffering.
  • het filterdoek vermijdt dat substraatdeeltjes in de drainagelaag terecht komen en afgevoerd worden of verstopping veroorzaken.
  • de substraatlaag (‘voedingsbodem’) verankert de wortels van de begroeiing en bevat voldoende water, voedingsstoffen en zuurstof voor groei van de vegetatie of slaat deze op. De dikte van de substraatlaag wordt bepaalt door de gewenste beplanting.
  • de erosielaag voorkomt erosie van de substraatlaag op het moment dat de vegetatie nog niet volgroeid is.
  • de vegetatielaag kan bestaan uit sedum, planten, kruiden, grassen, struiken, bomen…

Niet alle groendaken bestaan uit zoveel lagen. Bepaalde lagen kunnen gecombineerd worden, zoals bijvoorbeeld de wortel- en waterkerende laag. Op schuine daken is vaak geen aparte drainagelaag nodig omdat door de helling het water gemakkelijk afgevoerd kan worden.

Opbouw groendak

De opbouw als platte daken of schuine daken geven wij op deze site aan voor sedumdaken maar de principes gelden voor nagenoeg alle soorten beplanting.

– Platte sedumdaken vindt u hier.

Schuine sedumdaken vindt u hier.

Groendak materialen

Het materiaal dat gebruikt wordt voor de aanleg van een groendak dient aan speciale voorwaarden te voldoen. Zo zijn bitumen en PVC niet zo geschikt. Voor de drainagelaag kiest men drainagematten, maar liever niet voor polystyreen schuimelementen of minerale wol; maar wel kan vulkanisch gesteente, kleikorrels. Voor de filterlaag kiest men voor filterdoek, soms ook turf. Doeken zoals beschermdoeken of filtervliezen horen bij het groene dak en zijn belangrijk voor een langdurige groeiwerking. Synthetische materialen zijn glasvezels, polyester, nylon, polyethyleen en polypropyleen. Ieder doek of vlies heeft zijn functie en specifieke toepassing. Beschermvlies zorgt voor bescherming van de dakbedekking. Het filtervlies laat de plantjes met de voetjes droog staan. Het worteldoek belemmert de doorgroei van onkruid. De doeken kunnen water spreiden, water doorlaten of juist niet. De verschillende materialen kunt u vinden in de groendakwebshop.nl

Men onderscheidt vaak in de laagopbouw:

5   Vijflaags opbouw: deze laagopbouw hanteert Groendak als favoriet en sluit aan op de (inter-)nationale normen. De opbouw bestaat uit beschermlaag, drainagelaag met waterreservoir, filterlaag, substraat en beplanting.

4   Vierlaags opbouw: De opbouw bestaat uit beschermlaag, drainagelaag (soms met waterreservoir), substraat en beplanting.

3   Drielaags opbouw: samengesteld uit een substraat en een draineerlaag (bijvoorbeeld weefsel of geëxpandeerde kleikorrels) , over het algemeen gescheiden door een filtervlies.

2 en 1   Tweelaags of zelfs enkellaags opbouw: de begroeiing wordt rechtstreeks in een substraatlaag geplant; er is dus geen drainage noch waterreservoir. Deze laagopbouw is beslist af te raden omdat het op termijn voor problemen zal zorgen, onder meer op het gebied van de waterdichting; ook de waterafvoer zal niet verbeteren.