Groen en biodiversiteit

Een groendak compenseert het gebrek aan groen in de stad, ziet er mooi uit (bloemetjes, geuren en kleuren) en verbetert de biodiversiteit. Een groendak kan bijdragen aan de verhoging van de verscheidenheid van plant- en diersoorten en biedt ruimte aan zeldzame insectensoorten. Een sedumdak is de voedselvoorziening voor nuttige insecten. Sedum is een drachtplant voor bijen en vlinders: sedum biedt nectar en stuifmeel. Een bijkomend voordeel van een groendak is de waardeverhoging van het gebouw zelf en van de omringende gebouwen.

De planten op een groendak moeten bestand zijn tegen droge en warme omstandigheden. Vetplanten, grassen en kruiden zijn hiervoor uitermate geschikt. Men kan kiezen voor een mengeling van planten of zich beperken tot één soort. Bij het gebruik van vetplanten spreekt men van een sedumdak. Bij de aanplant van grassoorten spreekt met van een grasdak. Door de keuze voor de juiste hoeveelheid substraat en een grote variëteit aan planten, wordt de biodiversiteit gestimuleerd.

Uit onze nieuwsberichten over biodiversiteit: