Natuurdak

Natuurdak en biodiversiteit

Een natuurdak tracht bij de oorspronkelijke natuur en de biodiversiteit van een landschap of omgeving aan te sluiten of deze te benaderen. Bij voorkeur handhaaft dit dak zich door herstel van de oorspronkelijke biotoop. Afhankelijk van uw wensen kunt u kiezen voor algemene wilde bloemen uit Nederland, deze zijn aan te leggen door te zaaien of met voorgekweekte matten. Bij het zaaien wordt een mengsel speciaal voor u samengesteld met natuurzaden. Deze zaden zijn niet gemodificeerd om zo de echte inheemse beplanting op uw dak te laten groeien.

nijkerk-wilde bloemendak082014-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laagopbouw verschilt dus ook per biotoop over het algemeen genomen bestaat een plat natuurdak uit de volgende lagen:

  • Een beschermdoek
  • Drainagemat met waterbuffering tussen de  2 en 6 cm (vooraf berekenen welke waterbuffering nodig is)
  • Een filterdoek
  • Daktuinsubstraat tussen de 10 en 30 cm
  • Beplanting met zaden of voorgekweekte matten.

Biodiversiteit:

De biodiversiteit in de steden kan al gemakkelijk worden verhoogd met deze natuurdaken, door het toevoegen van nest/ verblijfsruimte voor dieren kan dit nog worden vergroot. Moeilijk hoeft dit niet te zijn, voor veel insecten zoals solitairen bijen is een oude boomstam al heel interessant. Voor vogels kunnen er kleine struikjes worden geplaatst óf nestkasten.

boomopjedak

groendak dakterrasnijkerk-wilde bloemendak082014-2