Overige groendaken

De ‘overige groene daken’ worden vaak ook daktuinen genoemd. Ze zijn vergelijkbaar met gewone tuinen, zowel van aanzicht, gebruik, als van onderhoud. De begroeiing bestaat uit grassen, kruiden, struiken en soms zelfs bomen.

Overige groendaken:

  • Heidedak, een groendak beplant met heide
  • Duindak, een groendak passend in een duinlandschap
  • Groengrasdak, een bouwconcept, zie ook www.groengrasdak.nl
  • Energiedak, een dak waarop energie wordt opgewekt
  • Natuurdak, een eco vegetatiedak op natuurlijke wijze begroeid
  • Gebruiksdaken of dakparken  worden benut als extra ruimtegebruik op het dak. Dit varieert van een moestuin, tuin, gazon, voetpad of speelplaats
  • Daktuinen of dakterrassen worden benut als extra ruimtegebruik op het dak. Dit varieert van een moestuin, tuin, gazon, voetpad of speelplaats
  • Verkeersdaken worden benut als verkeersgebruik op het dak. Dit varieert van een fietspad, parkeerplaats, weg of brandweerauto-opstelpaats
  • Groenpannendak, een pannendak met groendakpannen bedekt, zie ook: www.groendakpan.nl

Tuindaken, zonnepanelen op het energiedak, het bouwconcept groengrasdaken en verkeersdaken zorgen net als een tuindak voor een grotere belasting en vergen een aangepaste sterkere dakconstructie.

Heidedak

HeidedakHeidedak Natuurlijk kan worden gekozen voor een heidedak, vooral als de omgeving dat rechtvaardigt. Maar zeker ook valt in een bosrijk gebied de…

Turfdak

TurfdakTurfdak, takturf naar Noord Europees concept. Natuurlijke daken gemaakt van turf vormen een onderdeel van de oude Noord Europese tradities in Sc…

Groengrasdak

GroengrasdakWat is een groengrasdak? Een groengrasdak is een dak dat groen is van buiten én groen is van binnen. Van buiten is het dak bedekt een echte laa…

Duindak

DuindakDuindak In Katwijk is een Dijk-in-Duin aangelegd om een zwakke strook te versterken. Er werd een ondergrondse parkeergarage gebouwd en daarna …

Natuurdak

NatuurdakNatuurdak en biodiversiteit Een natuurdak tracht bij de oorspronkelijke natuur en de biodiversiteit van een landschap of omgeving aan te sluiten…

Energiedak

EnergiedakWat is een energiedak? Een energiedak is een dak waarop energie wordt opgewekt bijvoorbeeld met zonnepanelen, windmolens, etc. Het dak is dan ni…

Daktuin | dakpark

Daktuin | dakparkEen dak om te gebruiken De mogelijkheden voor recreatie, werken, sporten, lunchen, wandelen, spelen, moestuinieren, zonnen, enz. noemen we ook …

Verkeersdak

VerkeersdakVerkeersdak | gebruiksdak Een verkeersdak is zeer geschikt om groene parkeerdaken en gebruiksdaken te creëren. Het combineert ‘groot groen…