Projecten

Projecten

Buurt-initiatief 40 kleine schuren Ondiep Utrecht - Utrecht

In het Kleine Wijk te Utrecht zijn op iniatief van de bewonersvereniging op zeker 40 bergingschuren groene daken aangebracht door Groendak. De verschillende bergingen lagen verspreid achter de huizen op verschillende straten in de wijk.Vaak waren dit sedumdaken, maar ook kruidendaken waren populair. Vertegenwoordigers van de bewonersvereniging waren op bezoek bij Groendak in Scherpenzeel. In overleg zijn de mogelijkheden en de kosten per huiseigenaar vastgesteld. Een opname in de wijk zelf en  (meer…)

22 oktober 2018

De Maassilotop - Rotterdam

Het ‘JA arquitectura + Groendak’-voorstel werd gekozen als de winnaar van 60 andere voorstellen die werden ingediend bij de wedstrijd. Het kreeg van de gemeente Rotterdam een duurzaamheidsprijs als het beste project om de Maassilo-daken te transformeren en de duurzame waarden ervan te benadrukken. Samen met het EU-programma LIFE draagt Rotterdam bij aan de integratie van duurzame en klimaatbestendige projecten. (meer…)

5 oktober 2018

Biologisch dynamische boerderij voor de toekomst! - Oostkapelle (Zeeland)

Op een nieuw gebouwde landbouwschuur met fruitopslag wilde men een bij het bedrijf passend dak begroenen. Voor het gebouw van circa 1600 - 1800 m2 werd gekozen voor een biodivers sedumdak. Voor het schuine dakvlak is een laagopbouw gekozen van hydrodrain, daktuinsubstraat, sedummixmatten met enkele extra gegroepeerde varianten. De varianten omvatten o.a. boomstammen met aanvullende diverse beplantingen (grassen en kruiden) maar ook schelpenwadi's. (meer…)

15 september 2018

Groendakpan productie - Scherpenzeel

De Groendakpan (zie www.groendakpan.nl) werd tot 2018 geproduceerd door een handelskwekerij van sedumplanten. Het product voldeed nog niet in prijs en kwaliteit. Besloten werd om de eigen dakpan-innovatie dan ook  zelf te produceren / te beplanten. De eigen productie bood een unieke kans om het proces te optimaliseren. De opzet was een betere kwaliteit voor een gelijke prijs. Stap voor stap is die opzet geslaagd, al wordt nog steeds verder verbeterd.  (meer…)

23 augustus 2018

Transformatie kantoren naar woningen - Amsterdam

Van drie grote flatgebouwen was de onderste bouwlaag (boven de bergingen en garage's) een kantorenverzamelgebouw. De kantoren werden slecht verhuurd, de woningmarkt riep om meer. De ontwikkelaar transformeerde de oudere kantoren tot hedendaagse wooneenheden met een frisse look. Met het besef van klimaatbehoud, openheid en verbetering van de woonomstandigheden werd al in een vroeg stadium overlegd met Groendak. Gekozen werd voor een sedumdak in een goede laagopbouw met een goede soortensortering. (meer…)

22 augustus 2018

Grootste schaapskooi (turfdak) van Nederland - Weiteveen

In het Bargerveen is bij Weiteveen de grootste schaapskooi van Nederland gebouwd. Het groene (turf!)-dak werd gerealiseerd naar het technisch ontwerp van Groendak bv. De schaapskooi biedt onderdak aan 1000 – 1500 schapen en 110 runderen. Duurzaamheid wordt in de schaapskooi gewaarborgd doordat gebouwd wordt met lokale materialen. Bovendien zal een deel van het gebouw in de grond, onder een groendak, worden gebouwd, waardoor een natuurlijke koeling wordt bewerkstelligd.  (meer…)

4 november 2017

Amsterdamse daktuin, speelveld en terrassen - Amsterdam

Transformatie bedrijfsgebouw naar 160 appartementen. Het voormalig  Business Centre werd  getransformeerd naar een woonbestemming, een appartementencomplex. Deze nieuwe functie vraagt om een herinrichting van het dak op de parking. Circa 1950 m² dak werd door Groendak ingericht met wandelpaden, terrassen, plantenbakken, speel- en fitnessmeubilair en voorzien van kunstgras. Circa 250 meter cortenstalen plantenbakken met perk- en haagbeplantingen worden ook gebruikt als erfscheiding tussen de woningen. (meer…)

4 november 2017

Theater Maitland – Landgoed De Horst - Driebergen

Theater Maitland: een volledig rond gebouw, dat als een schijf uit het maaiveld oprijst, gedeeltelijk verzonken in de aarde van Landgoed de Horst in Driebergen.  Maitland is een theater voor iedereen met allerlei bijeenkomsten tot 278 personen. Van congressen tot theater en muziekvoorstellingen. Het theater is multifunctioneel. Zo kan een groot gedeelte van de tribune ingeklapt worden, beschikt het over een flexibele wand en een buitentribune op het groene dak. (meer…)

3 mei 2017

Natuurdaken voor zorgcentrum - Nijkerk

Enkele gebouwen van zorgcentrum Zilverschoon zijn gekoppeld door een groot stervormig overkoepelend dak. Op dit dak is een laagopbouw gekozen met hydrodrain en een tonvormige laag daktuinsubstraat tot 35 cm dikte. Het zaadmengsel is gekozen uit streek gebonden beplantingen. Langs de randen is voorzien in betonnen trottoirbanden en een brede grindrand. Randbeeindiging aan de uitlopers met schanskorven. (meer…)

4 november 2016

Verkeersdaken en daktuinen op parkeergarages - Frankfurt - Kelsterbach - Duitsland

Op de parkeergarage’s van meerdere appartementscomplexen zijn door Groendak verkeersdaken aangelegd. Op de dakterrassen van de appartementen zijn zwarte betontegels 50 x 50 cm aangebracht op tegeldragers. De verkeersdaken omvatten in fase 1 circa 820 m² bestratingen voor parkeren, voet– en fietsverkeer. En ...  (meer…)

4 november 2016