Nieuws

Buurt-initiatief 40 kleine schuren Ondiep Utrecht

In het Kleine Wijk te Utrecht zijn op iniatief van de bewonersvereniging op zeker 40 bergingschuren groene daken aangebracht door Groendak. De verschillende bergingen lagen verspreid achter de huizen op verschillende straten in de wijk.Vaak waren dit sedumdaken, maar ook kruidendaken waren populair.

Vertegenwoordigers van de bewonersvereniging waren op bezoek bij Groendak in Scherpenzeel. In overleg zijn de mogelijkheden en de kosten per huiseigenaar vastgesteld. Een opname in de wijk zelf en  diverse sterkteberekeningen door Groendak, zorgden voor zekerheid en kwaliteit.

Door de gemeente Utrecht werd subsidie verleend op het project. In enkele weken tijd werden zo prima klussen geklaard in de nu nog veel groenere Kleine Wijk.

Volgens de bewonersvereniging (hun website) ging het zo:

update 09-10-2018: De groene daken liggen erop!


update 06-09-2018: Het is zo ver: de groendaken worden vanaf maandag 10 september aangelegd! Groendak bv is hier enkele weken mee bezig.


update 09-08-2018: Goed nieuws: eind juli ontvingen bericht van de gemeente dat de subsidie voor onze groene daken is toegekend! De aanleg van de groene daken is gepland voor september.


update 29-06-2018: Medio juni hebben we de gemeente op hun verzoek van aanvullende informatie voorzien. Er is nog altijd geen besluit; dit verwachten we vóór augustus.


update 10-05-2018: De subsidie-aanvraag is ingediend; nu is het wachten op het besluit van de gemeente. Dit kan maximaal 12 weken duren.


FAQ

Wat is de opbouw van de groendaken?

We hebben bij een aantal leveranciers aanbiedingen opgevraagd. Grfoendak bv beoordelen wij als beste. Pas als de gemeente een besluit over de subsidie-aanvraag heeft genomen, wordt een opdracht gegeven. Dit is de opbouw van het groendak volgens de aanbieding die wij als beste beoordelen:

1. beschermdoek én vochtspreidende laag, wortelwerend;

2. drainagemat DD 40 mm voor drainage en waterbuffering;

3. filtervlies als scheidingslaag, water- en dampdoorlatend;

4. een substraatlaag van 20 liter per m² (circa twee centimeter dik);

5. afgedekt met een sedummat met een mix van 6 tot 10 soorten sedums; waar nodig en mogelijk: een grindstrook van grind 16/32 langs bouwkundige aansluitingen en rond doorvoeren.

6. waar nodig een scheidingsprofiel of grindrand bij geschakelde schuren.

Deze opbouw past bij het maximaal toegestane gewicht op de schuurdaken: 80 kg/m2.

Hoe zit het met de genoemde bedragen; hoeveel moet ik nou betalen en waarom?

De kosten voor jou als bewoner staan in onderstaande tabel; dat is het bedrag dat we je vragen vooraf te betalen. Voor de schuur geldt dat 325 euro het bedrag is voor jouw deel van de schuur.

In de bedragen is het verwachte subsidiebedrag al verrekend. We betalen de leverancier met de bedragen die door de bewoners zijn overgemaakt aangevuld met het subsidiebedrag dat we van de gemeente verwachten te krijgen.

We gaan pas subsidie aanvragen voor de geïnteresseerden als we zeker genoeg weten dat ze ook echt mee doen, vandaar dat we vragen om de kosten vooraf aan ons over te maken.

Moet je in Het Kleine Wijk wonen om mee te kunnen doen met het groene-daken-project?

We hebben voor de schuren en uitbouwen in Het Kleine Wijk een berekening naar de constructieve sterkte laten uitvoeren. Hiervan weten we dus zeker wel gewicht op deze daken geplaatst kan worden. Voor andere daken in de buurt is zo’n berekening . . . .

Gepubliceerd op 22 oktober 2018 in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *