Subsidies: hét groeimiddel voor groendaken

In duurzame en klimaatadaptieve gemeenten wordt subsidie gegeven voor het groene dak. Die subsidie stimuleert vele bedrijven en particulieren tot het aanleggen van een groendak. Bij verduurzaming helpen de subsidie-regelingen zeker om de groene daken in Nederland te laten groeien in oppervlakten. Niet alleen dakgroen overigens, ook gevelgroen valt vaak onder dezelfde regeling. Het begroenen van een gebouw, dak of gevel vergt een investering die op termijn zeker weer wordt terugverdient.

Inloopdag3wat is een groendaksubsidie op het groene dak

Subsidie groene daken per gemeente

Onderstaand hebben we een overzicht van de plaatsen in Nederland welke mogelijk een subsidie geven direct voor dak- en/of gevelgroen. Korte opsomming: Alphen aan de Rijn, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, Amstelveen, Apeldoorn, Breda, Capelle aan den IJssel, Eindhoven, Den Haag, Groningen, Haarlemmermeer, Hoorn, Hengelo, Den Bosch, Hoorn, Leiden, Leeuwarden, Leidschendam-Voorburg, Nijmegen, Rotterdam, Smallingerland, Soest, Tilburg, Utrecht, Zoeterwoude  en er zijn er nog meer! Bij de meeste plaatsen hebben we nog een link naar een website voor aanvullende informatie. Een aantal gemeenten hebben een subsidie-regeling,  soms komt dit uit een “ander potje” zo als het waterschap of energiebesparing; navraag bij die gemeente moet dan uitsluitsel geven.

Subsidie is bij uitstek hét groeimiddel voor groendaken. 

Voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen is vaak dat het ontwerp, de aanleg en het onderhoud van het groene dak worden uitgevoerd door een erkend bedrijf als Groendak. Groendak beschikt over alle vereiste erkenningen als bouwwerkbegroener, bestaat sinds 1991 en is lid van de branchevereniging VBB.

Voor ondernemers zijn er nog de fiscale regelingen: de VAMIL-regeling en de MIA. Bouwwerkbegroening, het begroenen van een gebouw, dak of gevel vergt een investering die op termijn zeker weer wordt terugverdient.

Voor het energiezuiniger maken van een woning zijn er nog meer of aanvullende regelingen op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. Energiesubsidiewijzer.nl geeft een overzicht van alle subsidies, leningen en andere regelingen, die beschikbaar zijn voor het energiezuiniger maken van een woning. Kijk op: www.energiesubsidiewijzer.nl

Klik op één van de volgende plaatsen hieronder om meer te lezen:

Alphen aan den Rijn

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft op dit moment een “duurzaamheidslening” en een “stimuleringslening”, waarbij u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen kunt financieren. Maar géén subsidies voor duurzame of klimaatadaptieve maatregelen als een groendak.

Voorwaarden duurzaamheidslening: De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 25.000. zie website gemeente Alphen aan den Rijn / duurzaamheidslening

Voorwaarden stimuleringslening: De hoogte van de lening bedraagt minimaal € 2.500 en maximaal € 50.000. Voor een lening hoger dan € 12.500 is een hypothecaire zekerheid vereist. zie website gemeente Alphen aan den Rijn / stimuleringslening

Almelo

Particulieren en bedrijven die een groen dak willen laten aanleggen, kunnen rekenen op een gemeentelijke bijdrage van € 17,24 euro per vierkante m². Zodra de gemeente u subsidie geeft, moet binnen 6 maanden het groende dak klaar zijn en heeft u de factuur ingediend bij de gemeente. Binnen 1 maand laat de gemeente Almelo weten of u de subsidie krijgt.

https://www.groendak.nl/subsidie-voor-groene-daken-in-almelo#.UiZZQtL3tX4

Amersfoort

Particulieren die een groen dak willen laten aanleggen kunnen rekenen op een gemeentelijke subsidie bij minimaal 5 m². Inwoners die het dak van hun schuurtje, uitbouw of garage willen vergroenen kunnen hiervoor een subsidie krijgen van maximaal €900,- per adres (inclusief btw). De subsidieregeling is een proef, bedoeld om  huiseigenaren te stimuleren hun woonomgeving te vergroenen en zo bij te dragen aan de bestrijding van de gevolgen van klimaatverandering. De subsidie kan worden aangevraagd na 2 maart (op is op).

Het groendak moet een minimale substraatdikte van 40 mm hebben en direct na aanleg functioneren als een groendak. De gemeente vergoedt na aanleg maximaal € 30 per m² van een groen dak. Op advieskosten, inspectie en installatie of andere kosten wordt geen bijdrage geleverd. De eigenaar beschikt over de juiste vergunningen, indien noodzakelijk, alvorens het groene dak aan te leggen.

https://www.amersfoort.nl/product/meer-groen-leg-een-groen-dak-aan.htm

Amsterdam

Subsidie voor groene daken  en  gevels. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 30 per vierkante meter groen dak of groene gevel en een maximum totaalbedrag per subsidieaanvraag van € 100.000.

Als de wateropslagcapaciteit van een groen dak aantoonbaar groter is dan 30 liter per vierkante meter, is de maximale bijdrage € 50 per vierkante meter. Als de groene gevel een constructie is met planten die niet grondgebonden zijn, maar in een substraat, dan is de maximale bijdrage € 50 per vierkante meter.

zie website gemeente Amsterdam

Amstelveen

De vergoeding bedraagt tussen de € 10 en de € 15 per m². Dit hangt af van de beplanting die u kiest en de oppervlakte van het dak. Het bedrag kan oplopen tot een maximum van € 15.000 per gebouw. Subsidie voor elk gebouw dat minimaal 3 jaar oud is en een dak heeft van minimaal 15 m² komt in aanmerking voor deze subsidie. Wel is het mogelijk om meerdere daken in één aanvraag samen te voegen om zo boven de 15 m² uit te komen. De daken hoeven niet aaneengesloten te zijn. Deze regeling geldt ook voor bedrijfspanden.

kijk op de website van de gemeente Amstelveen

Apeldoorn

De subsidie bedraagt € 30 per m² met een maximum per aanvraag van € 2.500 voor particulieren en € 25.000 voor sociale verhuurders en bedrijven. De maximale subsidietoekenning bedraagt 50% van de totale kosten. Voor de volledigheid dient te worden vermeld dat de subsidieregeling alleen geldt voor panden die zijn aangesloten op de gemengde riolering. In de praktijk betekent dit dat alleen het bestaand stedelijk gebied in aanmerking komt.

zie website gemeente Apeldoorn

Breda

Voor de aanleg van een groen dak kunt u subsidie krijgen tot maximaal 50% van de aanlegkosten voor de dakbedekking en het groen. De vergoeding is € 20 óf € 30 per m². Uw aanvraag wordt getoetst aan de subsidieregels. Per aanvraag is er een maximumbedrag waarvoor u subsidie kunt krijgen. Bij een subsidiebedrag van € 20 per m² is het maximumbedrag € 2.000 voor particulieren en € 8.000 voor stichtingen/bedrijven. Bij een subsidie van € 30 per m² is het maximumbedrag € 3.000 voor particulieren en € 12.000 voor stichtingen en bedrijven. Zeker vijf weken voor de aanleg aanvragen.

zie website gemeente breda

Capelle aan den IJssel

De bijdrage voor een groen dak bedraagt € 25 en voor een verticale gevel € 50 per m². De kosten voor een bouwkundig onderzoek worden tot een maximum van € 250 vergoed. Het maximale subsidiebedrag inclusief kosten voor bouwkundig onderzoek bedraagt: voor particulieren € 1.500 per aangevraagd object en voor organisaties € 10.000 per aangevraagd object. Het subsidiebedrag is voor een particulier maximaal 90% van de totale kosten en voor een organisatie 50% van de totale kosten; voor de aanleg van een groen dak of verticaal groen. De minimum oppervlakte is 6 m².

www.energiewijzercapelle.nl

Den Haag 

Voor de aanleg van een groen dak krijgt u € 25 per vierkante meter groen dak tot een maximum van 50% van de aanlegkosten. Subsidie wordt verstrekt voor de aanleg van een groen dak in Den Haag waarvoor geldt dat: het te beplanten dakoppervlak minimaal 20 m² is; het groene dak een waterbergende capaciteit heeft van minimaal 18 liter per m² groen dak;  het groene dak een wortelwerende laag heeft; de helling van het dak niet meer dan 35° is.

zie website gemeente Den Haag

Eindhoven 

Momenteel een subsidie voor groene daken. Alleen samen kunnen we Eindhoven beter bestand maken tegen de steeds vaker voorkomende hoosbuien en langdurige droge en hete periodes. Ben jij eigenaar van een minimaal 5 jaar oude woning of (bedrijfs)pand in Eindhoven en wil jij bijdragen aan een duurzamere stad? Dan is het mogelijk om dit met gemeentelijke subsidie op 3 manieren te doen.

zie website eindhovenduurzaam.nl

Groningen

Gemeente Groningen heeft maar een beperkt subsidiebudget per jaar en dus geldt: wie het eerst komt, die het eerst maalt. Hoeveel subsidie je kunt krijgen hangt af van de grootte van je dak:De subsidie bedraagt € 30 per m² voor oppervlakken van 6-100 m². De subsidie bedraagt € 20 per m² voor oppervlakken van 100-250 m². De subsidie bedraagt € 10 per m² voor oppervlakken van 250-1000 m².

zie website gemeente Groningen

Hengelo

De subsidie is alleen voor materiaalkosten en bedraagt € 25 per m². Het dak moet groter zijn dan 6 m². Het gaat om een plat of flauw hellend dak (maximaal 15 graden). De subsidie is alleen voor materiaalkosten en bedraagt € 25 per m².

zie website gemeente Hengelo

Den Bosch

De subsidie is voor de aanleg van een groen dak op een bestaande particuliere woning of schuur (bouwjaar vóór 2014). Het oppervlak van het groene dak is minimaal 20 m². Subsidie bedraagt € 25 per m² groen dak, met een maximum van € 5.000.  Een aanvraag voor een buurtsubsidie heeft minimaal 6 adressen en kent één contactpersoon.

zie website gemeente Den Bosch 

HAARLEMMERMEER

Wilt u bijdragen aan een gezond, groen en droog Haarlemmermeer? En wilt u op hetzelfde moment energie besparen? Een groen dak (een dak bedekt met planten) is dan een goede optie. In 2018 kunt u hiervoor subsidie aanvragen.

Zie website Haarlemmermeer

Hoorn

Als u uw woning wilt verduurzamen, kunt u daarvoor subsidie van de gemeente krijgen. Bijvoorbeeld voor zonnepanelen of groene daken. De hoogte van het subsidiebedrag is 10% van de daadwerkelijk gemaakte kosten met een maximum bedrag van € 500 per huishouden. Huiseigenaren die twee maatregelen tegelijk nemen, ontvangen 15% met een maximum van € 750.

Zie website gemeente Hoorn

Leeuwarden 

De gemeente Leeuwarden verstrekt bij een waterbergend vermogen van 25 tot 50 liter een subsidie van € 30,- per m² bij een oppervlak van 6 tot 100 m² groendak.

In het kader van de Nationale Klimaatweek en de landelijke actie ‘Klimaatburgemeester” heeft  Bertus Buizer bedacht en geregeld in overleg met de Gemeente Leeuwarden: t/m 11 nov  € 7,50 per m² extra korting bij minimaal 15 m² sedumdak van http://Groendak.nl. Daarbij komt nog de subsidie van de Gemeente Leeuwarden.

Collectief aanvragen mag.

Zie website gemeente Leeuwarden

Leiden

De energiesubsidie is ook voor de aanleg van een groen dak op een bestaande particuliere woning of schuur. De gemeente Leiden heeft een subsidie voor energiebesparende maatregelen ter beschikking. Het oppervlak van het groende dak is minimaal 15 m². De subsidie bedraagt € 25 per m² met een maximum van € 15.000

Daarnaast kunt u aanspraak maken op een duurzaamheidslening met een minimaal leningbedrag van € 2.500 en een maximaal leningbedrag tot € 15.000 Voor een lening komen alleen woningeigenaren in aanmerking.

www.groenedakenleiden.nl

Leidschendam-Voorburg

U krijgt subsidie voor maximaal 25% van de kosten. Laat u samen met een inwoner uit de gemeente een groendak plaatsen? Dan kunt u een burenbonus krijgen: uw subsidie bedraagt dan 30% van de kosten. Het groene dak is minimaal 5 m².

De in de week van 25 oktober beschikbaar gekomen subsidiepot is inmiddels alweer leeg. Het subsidiebedrag voor 2019 is nog niet bekend. Het college moet daar nog een besluit over nemen.

zie website gemeente Leidschendam-Voorburg

Nijkerk 

Met een offerte van een groendakspecialist als Groendak kunt u subsidie vragen voor groene daken van groter dan 5 m². Stuur het aanvraagformulier  met de offerte, een schets en foto op naar de gemeente. Het groendak moet minimaal 30 liter water per m² opnemen bij hevige regen. Het dak moet direct na aanleg volgroeid zijn.

https://www.nijkerk.eu/inwoners/subsidie-voor-groene-daken_43665/

Nijmegen 

Als particulier kunt u maximaal € 2.500 subsidie krijgen. Voor Verenigingen van Eigenaren, bedrijven en woningcorporaties is dat maximaal € 20.000.  Ga je voor een groen dak, dan hangt de hoogte van de subsidie af van het type groen dak: voor € 30 per m² moet het dak 25 liter water kunnen opslaan; voor € 50 per m² moet het dak 50 liter water kunnen opslaan. Controleer van tevoren of uw dakconstructie geschikt is om een groendak te dragen! U krijgt alleen subsidie voor daken die niet van metaal zijn.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2017-213345.html

Nieuwegein 

Momenteel geen subsidie voor groene daken.

Rotterdam

De subsidie bedraagt € 20 m² per gerealiseerd groen dak. Alle typen groene daken komen in aanmerking als de minimaal aan te leggen groene oppervlakte minimaal 10 m² is. Voor sociale verhuurders en bedrijven is de subsidie 50% van de kosten. Dit is tot maximaal € 20 per m² afgemaakt groen dak.

Hoogheemraadschap van Delfland geeft nu ook subsidie (25% tot max. 10.000).

Zie website gemeente Rotterdam

Smallingerland

De subsidie hoogte van de subsidie hangt af van de grootte van uw dak: € 30 per m² voor oppervlakten tot 75 m²; €20 per m² voor oppervlakten van 75 tot 200 m²; € 10 per m² voor oppervlakten van 200 tot 1.000 m². Het maximumbedrag voor bewoners per aanvraag is € 3.000 en voor bedrijven/organisaties € 12.000 Het dak is minimaal 10 m² voor bewoners en 75 m² voor bedrijven/organisaties.

Zie website gemeente Smallingerland

Soest

De subsidieregeling vergoedt 33% van de aanlegkosten en er kan een maximale subsidie verleend worden van € 30 per m². Het dakoppervlak dat u beplant, is minimaal 6 m². De subsidie die uitgekeerd kan worden is maximaal  € 20.000 per gebouw.

zie website gemeente Soest

Tilburg

Tilburgers die een groen dak willen aanleggen kunnen subsidie krijgen. Het geldt voor alle bebouwing binnen de bebouwde kom van Tilburg. Tilburgers kunnen 50% van de kosten per m² voor de aanleg van een groen dak vergoed krijgen. De maximale subsidie per m² is afhankelijk van de waterbergende capaciteit van het dak en bedraagt €25 of €40. In totaal kun je maximaal € 2.500 krijgen.

Zie website gemeente Tilburg

Utrecht

Jammer de subsidiepot van Utrecht is voor 2018 leeg! Gelukkig zijn er dan weer wel groene daken aangelegd.

De subsidie voor een groen dak bedraagt € 30 per m², maar niet meer dan 50% van de gemaakte kosten, met een maximum van € 20.000 In dit bedrag zijn de kosten van een bouwkundig advies inbegrepen (max. € 250). De ondergrens voor een aanvraag ligt op een dakoppervlak van 20 m². Het dak van een schuur of garage kan worden meegenomen in de aanvraag voor het dak van een woning als hiermee aan de ondergrens wordt voldaan.

Zie ook: www.utrecht.nl/groendak

Zoeterwoude

De gemeente Zoeterwoude investeert de komende jaren structureel in duurzaamheid en milieukwaliteit. Particuliere woningeigenaren kunnen met gemeentesubsidie hun vloer, wanden of dak laten isoleren of een groen dak dan wel zonnepanelen laten installeren. Nieuw is de optie om met subsidie een thuisaccu (voor het bewaren van zelf opgewekte stroom) of bijv. infraroodpanelen aan te schaffen.

https://www.zoeterwoudegaatgoed.nl/groene-daken/

Zwijndrecht 

Jammer voor Nederlanders maar dit is Zwijndrecht in België! Daar bedraagt de premie (zo noemt men ‘subsidie’ op zijn Vlaams) € 31 per m² gerealiseerde groenoppervlakte, met een maximum van € 1240. Voor meer informatie over premies in België kijk op of vraag het bij: Groendak België

zie website gemeente Zwijndrecht

)* Bovenstaande opsomming is vrijblijvend en naar eer en geweten opgesteld door Groendak.