Advies ‘van idee tot onderhoud’

Wat omvat ons advieswerk?

Groendak is gespecialiseerd op het gebied van groen en natuur in combinatie met dakbegroeiingen, gevelbegroeiingen en eco-engineering, zowel aan de binnen- als buitenzijde van het gebouw en de bebouwde omgeving. Groendak® werkt in elk stadium van het proces: het ontwerp, de technische uitwerking van het ontwerp, projectmanagement, beheer maar ook op het gebied van renovatie en (schade-)onderzoek. Hierbij zoeken we esthetische en technische oplossingen waarbij efficiëntie, duurzaamheid en flexibiliteit centraal staan. Praktisch en to-the-point. Groendak® is onafhankelijk dat wil zeggen niet systeem- of leveranciers gebonden. zie ook: advies-van-idee-tot-onderhoud

U kiest voor Groendak advies als het bijv. gaat om:

 • planvorming, werkvoorbereiding, begeleiding in de uitvoering of beheer;
 • klimaatadaptatie / bestendig maken van de gebouwde omgeving; waterbeheer;
 • ontwikkeling van innovatieve producten die ú op de markt wil brengen;
 • voorlichting aan bewoners, vereniging van eigenaren, gemeenten, woningbouwverenigingen;
 • ontwikkeling via interactie en participatie met overheid, bedrijven, instellingen;
 • opleidingen kan Groendak verzorgen voor iedere doelgroep: voor u, medewerkers, klanten;

Groen en natuur zijn in goede handen bij Groendak®. U maakt gebruik van onze kennis en expertise. Groendak® denkt graag met u mee. Kennisdeling is bij ons normaal.

Zie ook: https://www.groendakwebshop.nl/contact-service/advieswerk.html

Hoe kan Groendak u helpen?

Vanaf het eerste idee of voorstel geeft Groendak voor projecten adviezen. Is er al een voorlopig ontwerp, dan bekijken wij dit nauwgezet, geven wij advies en passen we waar nodig punten aan. We maken een goede omschrijving en kunnen desgewenst nadere details maken. Zo kunnen we het ontwerp goed bekijken en doornemen om u het beste plan te kunnen geven.

In het Plan Van Aanpak kunnen we een advies nader uitwerken. De ontwerpen moeten technisch realiseerbaar zijn en aan de wensen van de opdrachtgever voldoen. Zo kunnen we bijvoorbeeld aangeven hoeveel CO2 uw dak opvangt; hoeveel regenwater het dak kan opslaan of hoe het een bijdrage levert aan de biodiversiteit. Verder aan welke normen het moet voldoen en hoe het project wordt voorbereid en uitgevoerd.

Een kostenraming geven we al met het eerste idee of voorstel. Zo krijgt u al een goed idee van de kosten en hoeft het budget of de prijs die volgt geen totale verrassing meer te zijn. Het geeft zekerheid want u weet waar u aan toe bent. Het legt budgetten vast en toetst de haalbaarheid.

Hoe verloopt een advies?

 1. Voorlopig Ontwerp: Wanneer u hier Groendak inschakelt dan kunt u met onze kennis en ervaring het dak optimaal gebruiken. Uw eisen en wensen en de mogelijkheden die een groendak biedt worden bij het voorlopig ontwerp het best gecombineerd. Wij verzorgen indien gewenst:
  • Advies en ontwerp
  • 3D-visualisatie
  • Plan van aanpak
  • Kostenraming
 2. Definitief Ontwerp: Met een aangeleverd ontwerp kan Groendak een definitief dakontwerp verzorgen. De vertaling van uw eisen en wensen naar een goed, mooi en technisch degelijk dak. Daarbij kan Groendak het volgende uitwerken:
  • Definitief Plan Van Aanpak
  • Gewichtsopgave met accordering constructeur
  • Inrichtingsplan
  • Besteksteksten / omschrijving
  • Garanties waterdichtheid en producten
  • Dakveiligheid
  • Certificaten
  • Definitieve kostenopgave
 3. Uitvoering: Een doordachte planning, gedegen voorbereiding en goede logistiek zijn de basis van een juiste uitvoering. Dankzij Groendak en onze partners kan dit complexe proces soepel verlopen. Denk hierbij aan:
  • Uitvoering onder regie van groendak
  • Ervaren partners & onderaannemers
  • Naleving van alle veiligheidsmaatregelen
  • Afvoer van alle restmaterialen
  • Projectevaluatie.
 4. Gebruik en onderhoud: Om het dak in goede staat te houden is nazorg belangrijk. Daarover kunnen we afspraken maken, contracten opstellen en garantie geven. Denk hierbij aan:
  • Onderhoudscontract
  • Prestatiecontract
  • Nulopname bij bestaande projecten
  • Aanpassingen in inrichting of functies van het dak.