Nieuws

’t groene dak: kennis en kunde.

Sinds 1991 worden door ons groene daken aangelegd. In het begin gebeurde dat door ons in het oosten van Duitsland. De regionale eisen voor groen op een bedrijventerrein en de geldende regenwaterbelastingen gaven de noodzaak aan voor groen. Bedrijven willen geen groene tuintjes voor hun los- en laadplaatsen, daar moeten vrachtwagens kunnen manoeuvreren. Een volgende stap was om de vereiste hoeveelheid groen op de daken aan te brengen, gebruiker en overheid waren daarmee tevreden.

Het was leren, ervaring opdoen, kijken bij anderen, doen en fouten maken.

Het een verbeterde het andere, kennis werd vergroot, advies en aanleg verbeterd. De toepassing werd steeds meer geïntegreerd in het bouwproces: het werd samenwerken als bouwwerkbegroener. Het werd een echt vak in enkele jaren. Naast bedrijfsgebouwen –industrieel groen- werd met recreatiewoningen, studio’s en stevelinkdaken een andere maar wel aanverwante tak van sport gevonden. Intensieve daken en onderland bouwen kwam op. Door specifieke vormen als bijv. bolronde daken was meer aandacht vereist voor waterafvoer, afschuivingen en erosie. De knowhow op het vakgebied werd aanzienlijk uitgebreid.

De marktontwikkelingen gaan erg snel, zowel in de zakelijke markt als in de particuliere sector. Dit heeft zijn weerslag op de leveranciers. Wij zien echter dat daardoor het risico op fouten groter wordt. Als een producent, hovenier of de adviseur te gemakkelijk over het vak denkt, kan dat niet alleen schade berokkenen aan de betrokken partijen, maar schaadt het ook de reputatie van het vak. Elke slecht functionerende of lekkende daktuin is er één teveel. Terwijl het met de juiste kennis en kunde niet heel moeilijk hoeft te zijn. Als adviseurs en uitvoerders, delen we daarom graag onze kennis met opdrachtgevers, architecten en adviseurs.

In de loop der jaren heeft Groendak de markt in al zijn facetten leren kennen. Vlakke daken, schuine daken en bijzondere vormen werden steeds meer toegepast. Het was duidelijk dat er een behoorlijke kenniskloof is tussen de bouwsector en de groensector. Terwijl groen een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de verduurzaming van gebouwen. Slechts enkele bedrijven hebben de capaciteit om deze kloof te overbruggen. Groendak heeft deze benodigde kennis en ervaring ontwikkeld in de ontwerpfase, werkvoorbereiding, toezicht, projectmanagement en beheer. Zowel voor de bouw gerelateerde bedrijven als voor de groen gerelateerde bedrijven. Groendak levert de kennis en informatie voor optimale duurzaam groene gebouwen en projecten.

Bron en inspiratie: Conceptueelbouwen.nl en Roofs 2012-01 http://www.dakweb.nl/nl/roofs-2012-01-32-kennis-delen-over-het-groene-dak

Gepubliceerd op 17 januari 2012 in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *