Gezondheid

Groendaken en gezondheid:

Groendaken en groene gevels hebben een directe fysieke invloed op de mens. Zoals bij hittestress: verlaging van hoge temperaturen in de zomer. En ook een schonere lucht en geluidsdemping. Verder heeft groen ook een direct effect op het welzijn van de mens. Dit wordt waargenomen als geur, sierwaarde, leefbaarheid, de verandering van de seizoenen en biodiversiteit dat door het groen wordt aangetrokken. Mensen verkiezen groen boven harde gebouwen, we vinden groen mooier. Groen geeft meer positieve gevoelens. In tal van onderzoeken wordt groen positief belicht in relatie met bijvoorbeeld sterfte, depressiviteit, angst, stress, hart- en vaatziekten, ADHD, overgewicht, concentratie en welbevinden.

Water wordt gezuiverd door de beplanting en daardoor kan het gebruikt worden voor huishoudelijke en industriële doeleinden. Bovendien is het algemeen bekend dat groen rustgevend en stressverlagend werkt. Meer groen zorgt voor een beter leefmilieu. In de stad, waar veel uitlaatgassen zijn, is een groendak zeer bevorderlijk voor de luchtkwaliteit en vermindering van het fijnstof in de lucht. Een stijging van 10-20% van het aantal groene daken in een stad zal een wezenlijke bijdrage leveren aan de gezondheid van de inwoners. Rondvliegende stofdeeltjes worden opgevangen en door de productie van zuurstof wordt de lucht gezuiverd. Het werkt luchtzuiverend voor onzichtbare luchtpollen en stofdeeltjes.

Kortom, een groene omgeving heeft een grote positieve invloed op de gezondheid. Maar hoe krijgen we meer groen in een stedelijke omgeving met beperkte ruimte? Groene daken en gevels bieden uitkomst!

Opname fijnstof en CO2: schonere lucht

Fijnstof in de lucht is een van de grootste gevaren voor de volksgezondheid. Het veroorzaakt hartproblemen en verergert longziektes. Elementen in de natuur kunnen fijnstof afvangen, waardoor het fijnstof samen met het regenwater in het riool spoelt. Groendaken nemen fijnstof op. Een groendak vangt meer fijnstof af dan een glad bitumen dak zonder sedum. Dit komt door de onregelmatige structuur van de oppervlakte. Hoe onregelmatiger, hoe meer fijnstof wordt afgevangen.

CO2 is een gasvormige stof die voornamelijk ontstaat door de verbranding van fossiele brandstoffen. De toename van CO2 wordt gezien als een van de belangrijkste oorzaken van de opwarming van de aarde. Het is algemeen bekend dat planten CO2 absorberen. Door het plaatsen van een groendak, levert u een bijdrage aan het verminderen van CO2 in de lucht en het terugdringen van het opwarmen van de aarde.