Daktuin | dakpark

Een dak om te gebruiken

De mogelijkheden voor recreatie, werken, sporten, lunchen, wandelen, spelen, moestuinieren, zonnen, enz. noemen we ook wel meervoudig ruimtegebruik. Daktuinen zijn er in vele varianten van tuin tot dakpark. De inrichting is meestal een combinatie van diverse beplantingen en verhardingen. Het accent ligt op het functionele gebruik. Er zijn tal van toepassingen zoals het aanleggen van recreatievelden, paden, terrassen, moestuinen, speelmogelijkheden, wegen en tuinen met paden en vijvers. Bij daktuinen gaat het er om, om daken op functionele wijze te gebruiken. Een daktuin is veelal een dak met diverse facilitaire voorzieningen. De kenmerken voor het groen zijn grotendeels gelijk aan die van daktuinen.

Groenonderhoud-bron_woneninvissershaven_nlAppeltern-05-Fhreja

 

 

 

 

 

 

Een daktuin is  vergelijkbaar met een normale tuin en bevindt zich op het dak of bijv. bovenop een tunnel of een parking. De grote keuze aan planten laat toe een esthetisch zeer aantrekkelijk geheel te creëren (tuinarchitectuur); door de opbouw op een dak verdient een goede laagopbouw bijzondere aandacht.

IMG_90180b9ef190-fcfc-11e2-8ebe-64c7ec7b3abd_original

 

 

 

 

 

 

 

Het tuindak is begaanbaar en kan gebruikt worden voor recreatieve doeleinden; ook de aanleg van een moestuin, gazon of een waterpartij behoort tot de mogelijkheden. Wanneer er een voldoende dikke voedingsbodem, substraatlaag wordt voorzien, is het gebruik van verschillende soorten begroeiing (gazon, lage planten, kleine heesters of bomen) mogelijk.Het vereiste onderhoud is vergelijkbaar met een traditionele tuin, park of moestuin.

Groendak kan voor u een dakontwerp maken en advies geven over de juiste laagopbouw van uw dak. Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen, onze werkwijze staat hier beschreven.