Nieuws

Groen- en sedumdaken moeten inspireren.

Leidt een dakbegroeningssysteem automatisch tot het antwoord op de ontwerpvraag van de vormgever? Gelukkig niet, zou je haast zeggen, want dan zag de dakwereld er tamelijk éénvormig uit. Maar toch lijkt het daar tegenwoordig nog wel eens op.
We moeten oppassen dat de uitgestrekte dakvlakken in bitumen of grind, welke niet echt interessant zijn om steeds maar op uit te kijken, worden vervangen door alleen maar uitgestrekte vlakken met sedum zonder enige verdere prikkeling.

Natuurlijk, iedere dakbegroening is een absolute must en we prijzen ons bijzonder gelukkig met het feit dat groene daken de laatste jaren behoorlijk in de “mode” zijn bij vormgevers en opdrachtgevers. Alleen al op basis van de positieve bijdrage aan milieu en stadsecologie heeft ieder groen dak zijn bestaansrecht op voorhand verdiend. Iedereen is tegenwoordig bekend met belangrijke bijdragen van groene daken aan aspecten als het vasthouden van regenwater, het tegengaan van luchtverontreiniging door filtering van stofdeeltjes, de verbetering van het stadsklimaat door vermindering van de schommelingen in luchtvochtigheid en temperatuur, enzovoort.
Als expert op het gebied van daktuinen en vegetatiedaken wordt Groendak nagenoeg dagelijks door architecten en tuinarchitecten gevraagd om met hen te brainstormen over detailvraagstukken bij het ontwerpen van “groene” bekledingen van daken, viaducten, parkeerdekken, en groene gevels.

Met groot genoegen merken wij al een aantal jaren dat veel Nederlandse vormgevers er absoluut niet voor terugdeinzen om de schaarse ruimte op gebouwen, parkeerdekken en pleinen op een gedurfde wijze vorm te geven.

Geluk

Toch, en dat merk je pas als je het geluk hebt om bij veel fantastische plannen in de ontwerpfase te worden betrokken, blijkt na de realisatie van deze plannen vaak dat het resultaat slechts een flauwe afspiegeling is geworden van de oorspronkelijke bedoeling. Aan het enthousiasme van de vormgevers zal het zeker niet liggen, en óók de opdrachtgever gaat over het algemeen voor het hoogste resultaat.
De ervaring leert dat er in hoofdlijnen een tweetal beïnvloedbare factoren zijn aan te wijzen welke hiervoor verantwoordelijk zijn. Daarnaast zijn er natuurlijk ook de bekende voorbeelden waarbij tegenvallers in het bouwproces er toe leiden dat budgetten voor het groene dak al op voorhand zijn opgesoupeerd.
Een ons inziens erg belangrijke factor is het uiteindelijk ter beschikking staande budget. Opdrachtgevers staan na een succesvolle presentatie van de eerste ontwerpideeën door de architect zeker ook open voor kwalitatief hoogwaardige daktuinoplossingen. Een goede budgettering van het groene dak in deze fase is van wezenlijk belang om het idee overeind te houden. Het komt nog al eens voor dat door gebrek aan specifieke kennis geen passend budget wordt aangevraagd, waardoor realisatie van het ontwerp uiteindelijk niet meer mogelijk is. Budgetten staan over het algemeen onder druk en laten géén ruimte voor herstel van vergissingen.

Mogelijkheden

Maar óók de uiteindelijke technische uitvoerbaarheid van de ontwerpgedachte laat nog wel eens wat te wensen over door het niet goed overzien van de mogelijkheden en onmogelijkheden op daken, waar de omstandigheden nu eenmaal heel wat anders zijn dan op de begane grond. Bouwblokken met verschillende hoogten kunnen bijvoorbeeld schaduwvlakken veroorzaken waardoor beplantingsideeën niet realiseerbaar zijn.
De keuze voor een bepaalde gewichtsbelasting, voor een bepaald dakafschot of juist een reservoirfunctie, voor een maximale opbouwhoogte, maar ook voor een bepaald type isolatie of dakbedekking bepaald in hoge mate of een ontwerp wel of niet kan worden uitgevoerd. Maar óók zaken als het toepassen van overstekken, de materiaalkeuze of kleur van de gevels, etc. bepalen in hoge mate de (on)mogelijkheden van een daktuin door zaken als waterhuishouding, schade aan beplantingen door reflectie van zonlicht, etc. etc.
Het zou in dit kader een goede zaak zijn als ontwerpers nog meer gebruik zouden maken van de expertise van bedrijven met know how op het gebied van het groene dak. Er liggen immers nog zoveel uitdagingen in ons verstedelijkt landschap, waar we er met z’n allen wel de schouders onder moeten zetten om de gewenste kwaliteit te waarborgen.
Met name de ontwikkeling van gebruiksintensieve daktuinen in de schaarse openbare ruimte van stedelijke situaties lijkt ons dé gezamenlijke uitdaging voor het komende decennium. En natuurlijk zal ook het fenomeen dakbegroeningssysteem zijn eigen, zéér belangrijke, rol in dit geheel moeten blijven spelen.

Bron: Roofs.nl

Gepubliceerd op 15 mei 2011 in Nieuws

Eén reactie op “Groen- en sedumdaken moeten inspireren.”

  1. Frank Ribot schreef:

    Een andere beperking is dat er weinig aanbod is daar waar groene daken gecombineerd worden met andere nieuwe dakjfuncties, bijvoorbeeld:
    – kleinschalige windturbines, zoals de Energy Ball
    – dakmoestuinen
    – sport en recreatie functies op het dak zoals een tennisbaan

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *