Nieuws

Waterbuffering: meer onderzoek.

Groene daken onderscheppen meer dan de helft van het regenwater. De gemeten reductie van de neerslag is 52%. Voor kleine buien tot 5 millimeter neerslag zal bij groene daken geen regenwater naar de riolering afstromen. Bovendien vertragen groene daken de afstroming van het regenwater. Voor de helft van de gemeten buien is de vertraging oneindig. Voor de overige buien varieert deze van een kwartier tot vier en een half uur. Over het algemeen kan de vertraging in het laatste deel van een bui oplopen tot meer dan drie uur als de regenintensiteit geleidelijk afneemt.

Groene daken bufferen aanzienlijke hoeveelheden regenwater. In de jaren 2007 tot en met 2009 is praktijkonderzoek gedaan naar de mate waarin een groen dak water buffert. Voor dat doel zijn de gedragingen van tien extensieve daktuinen onder de loep genomen. Een extensieve daktuin kan een hellinghoek hebben van maximaal 45 graden en heeft een substraatlaag met een dikte van maximaal 15 centimeter met daarop sedum of bepaalde grassoorten. Van een intensieve tuin is sprake als de substraatlaag dikker is en de beplanting meer divers, vergelijkbaar met een gangbare tuin, soms zelfs met bomen.

Door de verschillende opbouw van daken varieert de waterreductie per dak. Opdrachtgevers willen graag specifiek weten hoeveel water een dak buffert. Om gedetailleerd inzicht te krijgen in de wateropvangcapaciteit van groene daken is een algemeen aanvaarde onderzoeksmethodiek nodig. Men hoopt met een gestandaardiseerd onderzoek het draagvlak voor de aanleg van groendaken te vergroten. Het is de bedoeling tot een soort klassenindeling van groene daken te komen, waaraan een bepaalde buffercapaciteit kan worden gekoppeld. “Hiervoor moeten we de bouwwereld en de groenwereld bij elkaar zien te brengen.” Groendak is bouwwerkbegroener of bouwtechnisch hovenier.

Een gestandaardiseerde onderzoeksmethode kan er voor zorgen dat een onafhankelijk beoordeling van daken gemaakt kan worden ten aanzien van de waterreductie en andere meerwaarden van een groen dak, zoals bijvoorbeeld de warmteregulatie. De te ontwikkelen onderzoeksmethodiek dient een breed draagvlak te krijgen in de branche en bij de opdrachtgevers.

Bron: Vereniging voor Bouwwerkbegroeners en Branchevereniging VHG.

Gepubliceerd op 2 maart 2011 in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *