Nieuws

Redenen voor ons groen ondernemen:

GROENDAK IS MVO-PARTNER

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is wat ook Groendak steeds tracht te blijven doen. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt Groendak de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Groendak maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Groendak wil zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten  op groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst.

Het klimaatprobleem

Het is zeer waarschijnlijk (meer dan 90 procent kans) dat het grootste deel van de opwarming van de aarde in de laatste vijftig jaar is toe te schrijven aan door de mens uitgestoten broeikasgassen als kooldioxide (CO2), methaan en lachgas.

De inschatting is dat de gevolgen van klimaatverandering in de meeste delen van de wereld tot aanzienlijke risico’s zullen leiden als de temperatuur verder stijgt. Sommige gebieden op aarde zullen door de klimaatsverandering te maken krijgen met extreme neerslag, andere juist met droogte en verwoestijning. Ook wordt inmiddels de volledige smelting van de Noordpool voor mogelijk gehouden. Mede daardoor voorspelt het IPCC een zeespiegelstijging in de 21e eeuw van 18 tot 59 centimeter.

Kostenreductie

Door bijvoorbeeld zuiniger te rijden, minder te vliegen, meer materialen te recyclen en hergebruiken, beter te isoleren, zelf energie op te wekken en mensen bewust te maken van hun energiegedrag kunnen duizenden euro’s aan brandstofkosten per jaar bespaard worden. En dit zijn slechts enkele voorbeelden van de inmiddels honderden die er zijn van het slim en kostenefficiënt reduceren van energieverbruik.

Duurzaam inkopen

Niet alleen de Nederlandse overheden gaan duurzaam inkopen, ook steeds meer commerciële organisaties kijken bij de inkoop van producten en diensten naar duurzaamheidaspecten. Een van de belangrijkste aspecten waar naar gekeken wordt is hoe energie-efficiënt, groen of klimaatneutraal een product of dienst is geproduceerd. Hoe meer reductie van CO2-uitstoot is toegepast ten opzichte van een concurrerende dienst of product, hoe aantrekkelijker het is (ervan uitgaande dat overige elementen als prijs en levertijd ongeveer dezelfde zijn). Via een instrument als de CO2-prestatieladder (http://www.skao.nl/) kun je als organisatie beoordelen waar je zelf staat als duurzame leverancier.

De wereldwijde fossiele energievoorraad

Voorspeld is dat de wereldwijde consumptie van alle vormen van energie in 2050 verdubbeld is ten opzichte van het energieverbruik in 2008. Nog niet exact bekend is hoe groot de wereldvoorraad is aan olie, kolen en gas en hoe deze voorraden in de toekomst zo gewonnen kunnen worden dat dit ook economisch gezien aantrekkelijk is. Wat wel is voor te stellen, is dat de voorraad aan fossiele brandstoffen eens uitgeput zal zijn. Meer efficiency in energieverbruik en investeren in het opwekken van duurzame energie leiden tot zekerheid van toekomstige energievoorziening.

Het Kyoto-protocol

Ieder deelnemend land, waaronder ook Nederland, dat het Kyoto-protocol van de Verenigde Naties heeft ondertekend moet in de periode 2008-2012 gemiddeld 5% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van de uitstoot die werd veroorzaakt in het jaar 1990.

Het Kyoto-protocol geeft aan dat reductie van broeikasgassen vooral moet worden bereikt in het eigen land, bijvoorbeeld door efficiënter te produceren of gebruik te maken van duurzame energiebronnen.

Tijdens de klimaattop in Durban, in december 2011, is afgesproken dat het Kyoto-protocol ook na 2012 in stand zal worden gehouden. Ook is afgesproken dat in 2020 alle landen, dus ook de VS, China en India, verplicht hun uitstoot van broeikasgassen gaan reduceren. Wetenschappers en natuurorganisaties geven echter aan dat reduceren in 2020 te laat is om het opwarmen van de aarde met maximaal 2 graden Celsius te voorkomen. Deze 2 graden Celsius zouden cruciaal zijn om de zeespiegelstijging en aantasting van biodiversiteit en vruchtbare aardoppervlakten enigzins in bedwang te houden.

Gepubliceerd op 31 december 2011 in Nieuws

2 reacties op “Redenen voor ons groen ondernemen:”

 1. Ik ben het met je eens dat duurzaam ondernemen erg belangrijk is. Ik vind ook dat het meer gestimuleerd mag worden vanuit de overheid maar het moet niet geforceerd worden. Overigens ben ik benieuwd waar je de cijfers (de 90% kans) van het klimaatprobleem vandaan hebt, ik hoor namelijk erg veel verschillende dingen over het klimaatprobleem.

  • Grad schreef:

   Jessica,
   (beetje late reactie, sorry).
   Veel cijfers heb ik van de universiteit van Zaragosa in Spanje; Humboldt Universiteit Berlin en een Tsjechische universiteitr (ik denk Praag). Eigen interpretatie blijft daarbij toch wel gewenst zoals bij het hele klimaatprobleem. Het blijft wel boeien.
   Groet, Grad.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *