Nieuws

Ook Utrecht geeft subsidie op groene daken.

groendak subsidie utrechtU kunt 50% van de gemaakte kosten declareren met een maximum van € 30 per m2. Kosten van een bouwkundig expert worden tot een maximum van € 250 vergoed. De maximale bijdrage is € 2500 per aanvraag/aangevraagd object (inclusief de vergoeding voor de bouwkundig expert). De aanvragen worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. Let op: de ondergrens voor een aanvraag ligt bij 20 m2. Wanneer twee huiseigenaren beide 15 m2 dak willen bedekken met groen, kan dit als één aanvraag worden behandeld, als het om aan elkaar grenzende daken gaat. Het dak van een schuurtje kan worden meegenomen in de aanvraag voor het dak van een woning wanneer de totale oppervlakte van het aan te leggen dakgroen in totaal tenminste 20 m2 omvat.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om subsidie te krijgen:

  1. De subsidie is alleen bestemd voor particuliere huiseigenaren binnen de bebouwde kom van Utrecht.
  2. Schuine daken lenen zich in het algemeen niet voor intensieve groene daken. Kosten voor daken die steiler zijn dan 20 graden nemen sterk toe en de baten nemen af. De grens voor het subsidiëren van groene daken wordt daarom bij deze grens gelegd. In de praktijk wordt er een variatie aan typen dakbegroeiing aangeboden door leveranciers van groene daken, zowel voor platte als voor schuine daken. Dakterrassen vallen niet onder de doelstelling van de subsidieverordening.
  3. Bij constructieve aanpassingen is een bouwvergunning nodig. Wanneer het extensieve groene dak wordt aangebracht op een bestaand dak (of alleen de dakbedekking wordt vernieuwd) zou er in principe geen bouwvergunning nodig hoeven te zijn.
  4. Wanneer het gaat om een monument is wel altijd een monumentenvergunning noodzakelijk.
  5. Informatie over de noodzaak van het aanvragen van een bouw- of monumentenvergunning is te verkrijgen bij de balie Bouwen, wonen en ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61.
  6. De beoordeling of de constructie van een gebouw voldoende draagkracht bezit om het groene dak te dragen, of het dak in de juiste staat verkeert en of de afwatering voldoet, is altijd nodig en moet gebeuren door een deskundige. Een verklaring van deze deskundige moet aan de aanvraag worden toegevoegd. In het algemeen is die kennis aanwezig bij een erkend bedrijf, dat groene daken levert. De eigenaar van het gebouw/de woning blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de (constructieve) veiligheid.
  7. Zie ook de website op: http://www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=312842
Gepubliceerd op 29 oktober 2009 in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *