Nieuws

Max Dak: haal meer uit je dak!

Haal meer uit je dak. Dat is de boodschap van het boekje en de studie MaxDak. Duurzaam multigebruik van daken, dus meer dan alleen zonnepanelen of een groen dak,  is een hot item. Maar er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Dat verandert door de komst van MaxDak,  dit boekje is te downloaden. 

De mogelijkheden die daken bieden, worden in Nederland  nog nauwelijks benut. Al deze daken kunnen groen worden, een waterbergende functie vervullen en een belangrijke bron zijn van duurzame energieopwekking.

Max DakDoor daken te vergroenen, leveren ze een bijdrage aan de beperking van de CO2-uitstoot en het zogenaamde ‘urban heating effect’ en leveren ze een bijdrage aan de biodiversiteit in de stad. Daken kunnen ook geschikt gemaakt worden als verblijfsruimte om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar ‘extra’ leefruimte, zoals dakterrassen, daktuinen en moestuinen, in dichtbevolkte, stedelijke gebieden. Het onderwerp staat op dit moment volop in de belangstelling, zoals ook te zien is in publicaties in o.a.het Parool en het tijdschrift voor Stedenbouw en Architectuur.

Ideeën voor een beter gebruik van daken stranden vaak op (veronderstelde) regelgeving, hoge kosten voor aanleg, beheer en onderhoud en op het oog onverenigbare claims. In MaxDak wordt aangetoond aan dat er veel mogelijkheden zijn om op het dak gelijktijdig verschillende ambities te verwezenlijken.

De studie is uitgevoerd door JAM architgecten in samenwerking met Merosch adviesbureau voor duurzaamheid. Als case studie is een bestaand en een nieuw dak van corporatie Eigen Haard in Wibaut aan de Amstel gekozen. Opdrachtgever is Gemeente Amsterdam in de hoedanigheid van Programma Klimaat en van Projectbureau Wibaut aan de Amstel.

Bron: Gemeente Amsterdam en Projectbureau Wibaut aan de Amstel.

Gepubliceerd op 16 juli 2012 in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *