BE NL DE

BEL GROENDAK

Nieuws

Subsidieregeling Klimaatactief

U kunt subsidie krijgen voor maatregelen die uw tuin, huis of straat klimaatbestendig maken. Denk daarbij aan vervanging van tuintegels door planten, plaatsing van een regenton of het aanbrengen van waterdoorlatende verharding in de tuin. Inwoners die daarbij met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld in een bepaalde straat, wijk, vereniging of stichting, kunnen extra subsidie krijgen. De subsidieregeling Klimaatactief is geldig vanaf 1 januari 2018.

Waarom deze subsidie?

Het klimaat verandert. Weersextremen met droogte, hitte en hoosbuien zullen vaker voorkomen. Daar kunnen we ons op voorbereiden. Waterschappen en gemeenten nemen maatregelen om onze leefomgeving daarop in te richten. In natte perioden moet regenwater snel afgevoerd kunnen worden; in tijden van droogte willen we water juist langer vasthouden. Meer beplanting en bomen kunnen zorgen voor schaduw en verkoeling bij erg warm weer.

Ook inwoners, stichtingen en verenigingen kunnen meehelpen met maatregelen in eigen tuin of op eigen terrein. Om daarbij te helpen is er een subsidieregeling voor maatregelen die helpen om overlast door klimaatverandering te voorkomen.

 

Welke maatregelen worden vergoed?

De subsidieregeling geldt voor maatregelen die de leefomgeving meer klimaatbestendig maken. De maatregelen moeten de groen- en waterstructuur in bebouwd gebied versterken of de hoeveelheid regenwater op de riolering verminderen.

Veel maatregelen zijn erop gericht minder regenwater in het riool terecht te laten komen. Hierdoor voorkomen we overbelasting van het riool en wateroverlast in de straat. Hieronder staat een lijst met voorbeelden die daarbij helpen.

Zelf doen

Tegels uit de tuin, groen erin: Regenwater dat op planten, gras of aarde valt, zakt direct in de grond.

Waterdoorlatende verharding: Regenwater zakt door waterdoorlatende tegels op de oprit of op het terras heen.

Afkoppeling regenpijp en plaatsing regenton: Het regenwater loopt vanuit de regenpijp in de regenton. Het water kan later gebruikt worden voor de tuin.

Groen dak of groene gevel

Groene daken bufferen regenwater en houden het eronder liggende vertrek koel. Ze nemen praktisch al het regenwater zelf op. Groene gevels beschermen het gebouw tegen opwarming door de zon en vertragen de afvoer van regenwater.

Fontein of vijver: Fonteinen en vijvers zorgen voor verkoeling. Vijvers vangen regenwater op uit de omgeving.

Regenwaterschutting: Dit is wateropvang in de vorm van een schutting die een buffer biedt voor regenwater.

Watervasthoudende plantenbakken: Deze plantenbakken zijn gevuld met grind en aarde. Ze houden het regenwater tijdelijk vast.

Samen

Groengebieden

Groene gemeenschappelijke tuinen of binnenplaatsen zijn oases in de stad waar de temperatuur lager blijft en regenwater in de grond kan zakken.

Groene pleinen en speelplaatsen

Ook deze zorgen voor verkoeling en laten regenwater in de grond zakken.

Bodeminfiltratie in groengebieden

Afkoppelen van regenpijpen kan ook samen met de buurt. Als er veel (openbare) ruimte beschikbaar is, kan regenwater van daken direct naar grasvelden of andere groengebieden geleid worden.

Voor maatregelen tegen wateroverlast kunt u ook kijken op www.hohohoosbui.nl

 Wie kan subsidie ontvangen?

Deze subsidie is bedoeld voor particulieren en samenwerkingsverbanden van particulieren (bijv. verenigingen, stichtingen of informele organisaties) in het rivierengebied. Bedrijven kunnen er geen gebruik van maken. Als inwoner in het rivierengebied kunt u subsidie verkrijgen. De voorwaarden en details van de subsidieregeling kunt u hier bekijken.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 25% van de kosten tot een maximum van € 5.000 voor elke aanvraag.  Bij samenwerkingsprojecten in de buurt, geïnitieerd door bijvoorbeeld buurtorganisaties, kan de subsidiebijdrage worden verhoogd naar maximaal 35% van de kosten tot een maximum van € 15.000.

De subsidieregeling loopt in principe tot eind 2020. Het waterschap heeft €  500.000 beschikbaar gesteld voor de regeling. Als dit budget eerder op is, zal er geen subsidie meer verstrekt worden. Bij de toekenning houden we rekening met klimaateffecten en spreiding van de maatregelen over het rivierengebied.

Hoe vraagt u subsidie aan?

Vul het aanvraagformulier subsidieverlening en het daarbij horende activiteitenplan in. Vul indien van toepassing ook hetmachtigingsformulier in. Stuur ingevulde en ondertekende formulieren naar: Waterschap Rivierenland t.a.v. Projectsecretariaat Plannen ; Postbus 599 ; 4000 AN TIEL  Of per mail naar secretariaat-afdelingplannen@wsrl.nl

Meer informatie of persoonlijk advies?   Voor meer informatie kunt u de subsidieregeling Klimaatactief raadplegen. Als u nog vragen heeft of persoonlijk advies wilt , kunt u contact opnemen met Elbert Schrama: 0344 – 64 93 86, email e.schrama@wsrl.nl.

Voor informatie over de maatregelen kunt u natuurlijk ook terecht bij Groendak.

 

Bron: Waterschap Rivierenland

Gepubliceerd op 12 februari 2018 in Nieuws

4 reacties op “Subsidieregeling Klimaatactief”

 1. Harry ter steege schreef:

  Ik heb een half hectare grond over en wil die dmv beplanting en vijver terug aan de natuur geven.
  Mijn vraag is of er een subsidie regeling is voor de aanleg en onderhoud ervan.
  Graag hoor ik van U.
  Groeten Harry ter steege.

 2. J hillaert schreef:

  Wij hebben het grootste dakterras van purmerend tussen de 3 en 400 vierkante meter nu ligt er grind en tegels op misschien een goed idee om er echt gras op te leggen het dak terras is van 6 bewoners graag hoor ik van u wat betreft de subsidie of andere plannen omdat het dak groen te maken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *