Nieuws

Natuur en wetenschap in California

De nieuwbouw van de Academie of Sciences in Californië, een ontwerp van Renzo Piano Building Workshop, onderscheid zich door de goede integratie in de omgeving van het Golden Gate Park in San Francisco en het op een aantrekkelijke manier beleefbaar maken van het werkveld van de Academy of Sciences.

Aansluitend bij het motto van de Academy ‘de natuur onderzoeken, verklaren en beschermen’ moest de nieuwbouw een duurzaam karakter krijgen. Naast bijzondere energie-efficiënte bij de verwarming en koeling van het gebouw is er ook veel aandacht aan de materiaalkeuze en het hergebruik van materialen van de oude gesloopte gebouwen van de Academy besteed. In het rechthoekige gebouw zijn twee grote bollen gerealiseerd, waarvan één het planetarium herbergt en de tweede een regenwoudsfeer met levende planten en dieren. Tussen de bollen bevindt zich een piazza met een glazen dak. Tussen piazza en de bollen zijn twee van de vijf aquaria gerealiseerd.

De kantoren en onderzoeksfaciliteiten bevinden zich langs de buitengevels. Het dak heeft een gewelde structuur en is begroeid met inheemse planten, buffert regenwater en de welvingen hebben een functie in het natuurlijke ventilatieconcept van de tentoonstellingshallen. In het dak zijn lichtkoepels opgenomen voor de daglichttoetreding en natuurlijke ventilatie.

Door het groendak en de natuurlijke ventilatie blijft de temperatuur in het gebouw tien graden lager dan de buitentemperatuur. Door de natuurlijke ventilatie en de optimale daglichttoetreding verbruikt het gebouw 30% minder energie dan standaard in Californië voor een dergelijk gebouw. In het glazen overstek rondom het gebouw zijn fotovoltaïsche cellen geïntegreerd die 220 kW stroom per jaar opleveren; wat overeenkomt met 5% van het jaarlijkse energiegebruik van het gebouw.

Het overtollige regenwater van het dak wordt hergebruikt voor de toiletspoeling en het spoelen van filters van de aquaria. Door het hergebruik van water is het drinkwaterverbruik met 20% teruggebracht en de hoeveelheid afvalwater met 85%.

De nieuwbouw van de Academie is een goed voorbeeld hoe een bedrijfsfilosofie aantrekkelijk en duurzaam in architectuur vertaald kan worden.

Bron: Ondertussen in het buitenland is een rubriek in het magazine Duurzaam Gebouwd die door Hiltrud Pötz van opMAAT wordt geschreven. In het eerste nummer neemt ze de California Academy of Sciences onder de loep. Tekst: Hiltrud Pötz, architect opMAAT

Gepubliceerd op 23 januari 2010 in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *