Nieuws

Hitte-eilandeffect

Hitte-eilandeffect
In steden is zomers sprake is van een hitte-eilandeffect. Tijdens windstille nachten kan het temperatuurverschil tussen verstedelijkt en landelijk gebied oplopen tot 8 graden Celsius. Volgens onderzoekers doet dit temperatuurverschil zich ook voor in “stedelijke hitte-eilanden” in andere grote (buitenlandse) steden. In deze gebieden blijft de warmte langer hangen omdat er veel wegen liggen en gebouwen staan (verhard oppervlak) en er minder groen, groene daken en water aanwezig zijn. Groendak gaf op DakEvent 2010 een lezing over de invloed van groen en water op het klimaat. Dat echter de temperatuur verschillen zo hoog zouden zijn als onlangs wetenschappelijk vastgesteld in Rotterdam verwachtte Groendak niet.Gevolgen van hitte op de mens
Hitte kan leiden tot warmteziekten en sterfte, en kan ook invloed hebben op het menselijk gedrag (bijvoorbeeld agressiviteit oproepen) en op de slaapkwaliteit. Over het algemeen kan blootstelling aan warmte leiden tot warmte uitslag, hittekrampen, hitte-uitputting en beroerte. Voor heel Nederland neemt de sterfte tijdens hittegolven met zo’n 12 procent toe. In de zomer van 2006 zijn rond de 600 hitte gerelateerde klachten binnen zijn gekomen bij huisartsen in de regio Rijnmond. De verwachting is dat de gezondheidsproblemen als gevolg van extreme warmte zullen toenemen.

Hittestress Volgens onderzoekers kan hittestress onder meer worden tegengegaan door meer bewegend water (fonteinen), groene daken en stadsgroen aan te leggen, door andere bouwmaterialen te gebruiken en door bewoners voor te lichten over maatregelen die zij zelf kunnen nemen (voldoende drinken, ramen overdag dicht en ‘s avonds open, dragen van luchtige kleding etc.). De voorspellingen zijn dat Nederland door de klimaatverandering meer en langere periodes met tropische temperaturen zal kennen.

Hoeveel last je hebt van een hittegolf hangt niet alleen af van je gevoeligheid voor hitte, maar ook waar je je bevindt. Door hittegolven worden steden zwaarder getroffen dan het omliggende landelijke gebied. Dit blijkt uit onderzoek van Kennis voor Klimaat naar hittestress in Rotterdam dat vorige week werd afgerond.

Gepubliceerd op 6 augustus 2011 in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *