Nieuws

Groendak aan Zee

Afgelopen winter is in Katwijk een Dijk-in-Duin aangelegd om de zwakke plek te versterken. Er werd tussen de Boulevard en de nieuwe dijk een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Eind 2014 verdwijnen zowel de dijk als de parkeergarage onder een nieuw, breder duin. Het nieuwe duin wordt ingericht met wandelpaden, bankjes en ander straatmeubilair. De techniek van de onderlagen voor de duinen en duinbeplanting werd geadviseerd, geleverd en aangelegd door Groendak bv.

Waterkering voor en na de kustversterking.

De waterkering in Katwijk voldeed niet aan de gestelde veiligheidsnormen. Een veilige waterkering is van groot belang voor Katwijk en grote delen van de Randstad. De kering lag niet langs de kustlijn, maar door het dorp. Zo’n 3.000 mensen woonden daardoor buitendijks.

Bij een superzware storm met een zeer hoge waterstand konden Katwijk en grote delen van de Randstad overstromen. Daarom is besloten een nieuwe waterkering aan te leggen om deze zwakke plek te versterken. In de winter van 2013 is een Dijk-in-Duin aangelegd. Met deze nieuwe kering is het hele centrum van Katwijk binnendijks komen te liggen.

Naast de aanleg van de Dijk-in-Duin is er ook voor gekozen om een ondergrondse parkeergarage aan te leggen tussen de dijk en de Boulevard. Door de kustversterking zijn er minder parkeerplaatsen en de parkeerplaatsen in het centrum zijn verminderd. Om de parkeerdruk in de woonwijken van Katwijk te verlagen, is besloten een ondergrondse parkeergarage aan te leggen. De combinatie van de Dijk-in-Duin en parkeergarage maakt Kustwerk Katwijk tot een echt innovatief project.

Werkzaamheden november / december 2014

Langzaam maar zeker verdwijnt de parkeergarage onder het zand. Op het dak van de garage wordt ter hoogte van de entrees lichtgewicht ophoogmateriaal aangebracht. Daar komt vervolgens een zandlaag op waarin de duinbeplanting kan voortgroeien.  De komende maand wordt verder gewerkt aan het afronden van de duinparkeergarage: het storten van zand op het dak, het werk aan de entrees, in- en uitritten en de bestrating in de parkeergarage.

Tegelijkertijd wordt hard gewerkt aan de ruimtelijke inrichting, bijvoorbeeld het aanbrengen van de onderlagen van het duinzand en groeimogelijkheden voor helmgras en de aanleg van de definitieve strandopgangen. De helmgrassen worden lokaal in de duinen langs de kust weggehaald (uitgedund) en overgebracht om op de door Groendak aangelegde onderlagen verder te groeien.

Hebben we last van extra stuifzandhinder?

Stuifzandhinder is niet helemaal te voorkomen. Om zandophopingen te voorkomen zullen zowel definitieve als tijdelijke situaties worden ingeplant met helm en waar nodig worden voorzien van stuifschermen. Ook onze (deels) dichte afzettingen beperken stuifzandhinder.

Wat wordt gedaan om de blauwe zeedistel te behouden?

Waar groeiplaatsen van de blauwe zeedistel zijn wordt de bovenste toplaag apart ontgraven en in depot gezet. Deze ‘zaadbank’ wordt straks weer over het nieuwe duin uitgestrooid.

Het is beter om dit niet voor de gehele toplaag te doen omdat op de overige delen van de duin te veel helmgras aanwezig is. Dat gaat rotten in het depot en tast de zaden van de Blauwe zeedistel aan.

Hoe zit het met de verwachte duinaangroei?

Door wind en storm verplaatst het zand zich. Dit is een natuurlijk proces en zorgt voor een natuurlijke omgeving. Naar verwachting vindt de aangroei van het duin vooral plaats aan de zeezijde en de lager gelegen delen. Omdat de duinen veel breder worden dan ze nu zijn, verwachten we weinig dynamiek aan de Boulevardzijde van de dijk. We houden de duinaangroei de komende jaren goed in de gaten. Wordt het duin aan de Boulevardzijde te hoog, dan neemt de gemeente Katwijk het initiatief tot afzanden. Het duin aan de zeezijde wordt beheerd door het hoogheemraadschap van Rijnland. Dit duin wordt in principe niet afgezand, omdat dit duin juist een waterkerende functie heeft.

Bron: kustwerkkatwijk.nl + www.groendak.info

Gepubliceerd op 9 december 2014 in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *