Nieuws

CO2-uitstoot compenseren?!

Groene AardbolGroendak biedt de mogelijkheid CO2-uitstoot te compenseren. Met behulp van de �meet-en-weet-calculator� op www.co2.nl kunt u snel en gemakkelijk berekenen hoeveel CO2-uitstoot u veroorzaakt. Met 300 m² groendak compenseert u circa 1 ton CO2-uitstoot.

Voorkomt verdere CO2-uitstoot:

Investeert in groen en draagt bij aan de vermindering van de wereldwijde uitstoot van CO2.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Ook voor bedrijven is het belangrijk om iets te doen aan hun CO2-uitstoot als onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Klanten, overheden en ook medewerkers zijn kritischer over het milieugedrag van ondernemingen. Een duurzame organisatie krijgt meer waardering van consumenten. Een actief CO2-beleid spreekt investeerders en relaties aan. Medewerkers kunnen met recht trots zijn op een bedrijf dat de verantwoordelijkheid neemt voor haar handelen.

Groendak biedt bedrijven de mogelijkheid om bij te dragen aan een groen bedrijfsimago en om hun CO2-uitstoot te compenseren. Ook andere voordelen zitten er aan een groendak, zie ook: Waarom een groendak?

Klimaatneutraal worden

Klimaatneutraal wil zeggen dat activiteiten, producten en of organisaties geen negatieve invloed hebben op het klimaat. Doordat er geen broeikasgassen zoals koolstofdioxide vrijkomen. Of omdat de vrijgekomen broeikasgassen elders worden gecompenseerd. Om klimaatneutraal te worden kunt u het beste kijken hoe u, naast het compenseren van uw CO2- uitstoot, de CO2-uitstoot in uw eigen omgeving kunt voorkomen. Zo kunt u zuiniger met energie omgaan en duurzaam (ver-)bouwen. Wilt u weten wat u zelf in uw directe omgeving kan doen? Ga dan naar www.groendak.info

Compensatie van broeikasgassen door:

1.         Door opname van CO2 uit de atmosfeer door groen. En door de uitstoot van CO2 te voorkomen, bijvoorbeeld door te investeren in duurzame groendakprojecten.

2.         Via Groendak: investeren en compenseren.

Door te compenseren via groene daken investeert u in groene ontwikkeling en kunt u zodoende compenseren voor uw CO2 uitstoot (zie ook www.co2.nl)

Met Groendaken kan veel CO2 worden ‘terugverdiend’.

Gepubliceerd op 1 juli 2009 in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *