Nieuws

Arnhem wil écht groen worden

In 2007 gebruikte Arnhem 15.626 TeraJoule energie, waarvan het leeuwendeel voor de rekening van het wegverkeer kwam. Dat leidt tot een uitstoot van kooldioxide (CO) van ruim 1200 kiloton per jaar. Door maatregelen als gebruik van zonnepanelen, een windmolenpark en koude- en warmteopslag is 30 procent van de uiteindelijke doelstelling te verwezenlijken. Groene daken horen daar zeker ook bij.

Arnhem mag dan vanwege de parken een jaartje de titel ‘Groenste Stad van Europa’ hebben gedragen, het is nu de hoogste tijd dat de Gelderse hoofdstad écht groen wordt. Arnhem moet een CO-neutrale stad worden, vindt het college van burgemeester en wethouders. “Dat kunnen we niet alleen”, zegt Van Gastel, wethouder van Milieu. Ze streeft naar samenwerking met en gezamenlijke acties van betrokken organisaties en bedrijven. “Het is nu zaak mogelijkheden met elkaar te verbinden”, aldus de wethouder.

Van Gastel noemt het een ‘enorme opgave’ om Arnhem CO-neutraal te maken. Het beleid dat zij en haar collega’s voorstaan voorziet erin dat dat punt binnen ‘enkele decennia’ wordt bereikt. In die periode moet Arnhem de volledige omslag van fossiele naar duurzame brandstoffen hebben gemaakt. Dat kan overigens alleen als ook over de gemeentegrenzen wordt gekeken, blijkt uit een energiestudie.

Het college wil vaart gaan maken met de diverse milieudoelstellingen die de stad al omarmde. Concreet moet de komende vier jaar het energieverbruik jaarlijks met 3 procent omlaag. De productie van duurzame energie moet in de huidige bestuursperiode met 7 procent groeien.

Bron: De Gelderlander

Gepubliceerd op 25 oktober 2010 in Nieuws

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *