Nieuws

15% minder kids met overgewicht in groene wijk

gietervrouwGroen in de stad is meer dan groen alleen:  circa 15% minder kinderen met overgewicht in wijken met groen

Het percentage kinderen met overgewicht is in wijken met groen circa 15% lager dan in vergelijkbare wijken zonder groen. Hierbij is gecorrigeerd voor factoren zoals etniciteit en sociaal-economische status. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra is gepresenteerd in het rapport ‘Potenties van groen!’

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV. Doel: meer inzicht krijgen in de effecten van groen in en om de stad. ‘Zes halen, één betalen’ is het motto dat hij gebruikt als het over de effecten van groen in en om de stad gaat. Groen is niet alleen van betekenis omdat het groen is. Het levert de maatschappij méér op dan de bekende bijdrage aan recreatie en natuur. Het is tevens van belang voor een gezonde en wer­vende woon-, werk- en leefomgeving. De mogelijkheden die groen biedt worden echter nog onvoldoende onderkend en benut. Hierdoor delft groen bij het afwegen van ruimtelijke ingrepen nog al eens het onderspit.

Het onderzoeksrapport geeft niet alleen een overzicht van de potentiële effecten van groen, maar zoomt ook in op twee effecten van groen die aan belangrijke doelstellingen van het Grotestedenbeleid zijn gerelateerd. Dit zijn het effect op het percentage kinderen met over­gewicht en het effect op het binden van huishoudens met midden- en hoge inkomens aan de stad.

Uit een statistische analyse blijkt dat het percentage kinderen met overgewicht circa 15% lager is in wijken met groen dan in vergelijkbare wijken zonder groen. De causale relaties achter het statistische verband moeten nog verder worden onderzocht. De verwachte causale relatie is dat kinderen die (voldoende) bewegen een kleinere kans hebben op overgewicht dan kinderen die dit niet doen. De aan­wezigheid van groen stimuleert (kinderen) tot be­wegen, op voorwaarde dat dit groen de mogelijk­heid biedt om te spelen, bereikbaar is en voldoende veilig is.

Uit een kwalitatieve analyse blijkt dat de aanwezigheid van groen in de wijk een belangrijke positie inneemt bij de woonwensen van huis­houdens. Hierbij is geen verschil gevonden naar inkomensniveau. Wel is het zo dat huishoudens met hogere inkomens beter in staat zijn hun woonwensen te realiseren. Dat huishoudens ook daadwerkelijk bereid zijn te betalen voor groen in de buurt, blijkt ondermeer uit hogere transactieprijzen voor woningen met uitzicht op groen ten opzichte van vergelijkbare woningen zonder dit uitzicht.

bron: www.alterra.wur.nl.

Gepubliceerd op 23 oktober 2009 in Nieuws

Eén reactie op “15% minder kids met overgewicht in groene wijk”

  1. […] willen betalen indien deze woning een park of plantsoen in de omgeving heeft” (CPB 2009). Een onderzoek van Wageningen Universiteit ondervond dat zowel lagere als hogere inkomens bereid zijn meer te […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *